ARTIKEL

Meten met en zonder Subwoofer

René van Es | 07 december 2000 | Fotografie René van Es
Ik kan het weer niet laten en maak een ieder graag deelgenoot van een paar metingen die ik heb verricht aan mijn vorige speakers. Inmiddels is er weer het e.e.a. veranderd, nieuwe speakers, CD speler upgrade, een andere kast, rubber kabels etc. Het netto effect op het laag in mijn kamer is echter nagenoeg gelijk gebleven er er zijn weinig verschillen in het frequentieverloop terug te vinden.

Een tweetal grafieken tref je in de tekst aan, ze zijn gelijk, alleen heeft de ene grafiek een veel grovere verdeling van de Y-as om wat beter het effect te kunnen laten zien, terwijl de ander wat meer lijkt op grafieken zoals die in de bladen staan. Helaas is mijn versie van Excel niet in staat op de X-as een logaritmische schaal te maken.

Ik ben uitgegaan van een niveau van 70 dB bij 1000 Hz en heb later nog eens met de meter in de hand muziek geluisterd en 70 dB is voor mij een aardige gemiddelde waarde voor de geluidsdruk. Gemeten is op de plaats waar ik normaal luister, dus op de bank.

Eerst ben ik uitgegaan van alleen mijn standaard speaker (de donkerblauwe lijn) en je ziet dat er een stevige piek zit rond de 80-85 Hz met een waarde van 78dB als max, daarna zakt de output langzaam om te eindigen op 30dB rond de 25 Hz. Uiteraard is de bult bij de 80 Hz verantwoordelijk voor een lekkere warme klank die het in het begin goed zal doen maar later te sterk de aandacht vraagt. Zo’n speaker verkoopt goed.


EDITORS' CHOICE