REVIEWB&W

Seec ASC-2

René van Es | 20 juli 2003 | B&W

De ASC-2 in de praktijk

Om te bezien of de ASC-2 inderdaad werkt met allerhande apparatuur is er gebruik gemaakt van twee cd spelers, een NAD S500i Silver Line en een Sugden Masterclass. Daarnaast een M-Audio d/a converter. Als versterkers deden dienst een Musical Technology M270 geïntegreerde versterker en een Clearaudio Balance voorversterker met Monarchy Audio klasse A mono eindversterkers. Luidsprekers waren van JMLab type Elektra 926 en van Mordaunt Short, type MS902 en MS912, aangesloten met Siltech LS-110 Classic kabel. In alle gevallen is er vergeleken met gangbare interconnnects van TAF, Siltech en Linn. Er is voor zorg gedragen dat de SEEC kabels uitsluitend gebruikt werden in de door SEEC aanbevolen configuratie. Dus ik ben niet gaan “rommelen” met andere kabels die aan één zijde zijn voorzien van BNC stekkers en aan de andere kant van cinch stekkers. Deels is de apparatuur aangesloten geweest op een Kemp netfilter, deels alleen op een separate audiogroep. De kabels zijn ongeveer 6 weken in gebruik geweest binnen de diverse configuraties om een goed oordeel te kunnen vormen, dat los staat van de gebruikte middelen die soms bekend en soms onbekend waren.

Opvallend aan de ASC-2 is de gewenning die de luisteraar moet opdoen alvorens de ASC-2 op waarde te kunnen schatten. “Gewenning” hoor ik u zeggen, “hoezo kleurt de kabel?”. Nee, juist niet, het is ongeveer de meest neutrale en kleurloze kabel die ik ooit in mijn systeem heb laten werken. En dat is iets nieuws. Tot nu toe ben ik gewend met kabels te werken die op één of andere manier reageren. Het geluid wordt ronder of scherper, dieper of vlakker, met meer of minder laag, transparanter of juist verstopt, dynamischer of juist afgevlakt en met meer of minder driedimensionale eigenschappen.

Seec ASC-2 - Active Signal InterlinkDe ASC-2 lijkt zich daar niets van aan te trekken en gedraagt zich als een “strait wire with zero gain looking at the overall audio frequency spectrum”. In het begin is dat heel verwarrend. Immers ook mijn oren en hersenen zijn gewend aan een bepaald soort geluid dat ik als natuurlijk en prettig ervaar. Kleuring is daar een onderdeel van. De mate waarin wij dingen als prettig, aangenaam en natuurlijk ervaren zijn direct verbonden met ervaring, opgedane indrukken en noem het voor het gemak opvoeding. Wie net als ik in zijn vijfde decennium leeft, heeft een hoeveelheid bagage en vooroordeel waar niet aan te ontkomen is. En laat u niets wijsmaken, elke recensent heeft zijn stokpaardjes. De één staat wat meer open voor andere zaken, de andere recensent zit wat meer vast in een stramien.

Het zou te eenvoudig zijn te verwijzen naar andere recensies die ik schreef en waar de ASC-2 in is gebruikt. Daarom grijp ik terug op indrukken opgedaan met de kabel, door soms wel en soms niet direct te relateren aan de apparatuur. Want nogmaals de kabel is ongelofelijk neutraal, haast op het vervelende af. In elke opstelling.

Heel opvallend was bijvoorbeeld de combinatie NAD met Musical Technology. Daar genoot ik van een volledig driedimensionaal beeld dat zonder de SEEC kabel niet haalbaar bleek in geen enkele andere opstelling. Dat een dergelijk holografisch hoogstandje mogelijk is komt door de volledige afwezigheid van fase fouten met een ASC-2.

De Mordaunt Short MS902 en MS912 waren heel eenvoudig tegen elkaar af te zetten in stereobeeld. Klip en klaar lieten beide ontwerpen horen op welke wijze er getuned is aan de MS912 en waarom de MS902 60 euro per kast minder kost. Wijt u dat aan de bron, de versterker of de kabels, mij maakt het niet uit, maar alleen de SEEC deed wat er verwacht werd.

Seec ASC-2 - Active Signal InterlinkEen tweede voorbeeld. De Sugden cd speler aangesloten op de Clearaudio voorversterker. Hier bereik ik een neutrale en transparante weergave die een paar bezoekers direct op het puntje van de bank zet (René Smit, Phil van Deijk en Joop van Nugteren). Opvallend de weergave van de lage tonen die uitermate strak en ongekleurd is. Niet aangezet op enige manier. Het hoog sprankelt en laat detail zien. Het midden waar de stem zo’n belangrijke rol speelt is zuiver en schoon (met stemmmen zijn wij opgegroeit en is daarom vaak een belangrijke referentie). De Sugden is weliswaar erg goed, maar op de cinch aansluitingen is dit resultaat zelfs opmerkelijk. Door het ontbreken van toevoegingen lijkt de kabel saai en niet dynamisch te zijn.

Hoe anders wordt dat als de SEEC is weggehaald en een andere kabel komt ervoor in de plaats. Dan merk je pas hoe vaak je luistert naar eigenschappen die niet op de cd staan maar ergens worden gegenereerd. Ik wil niet zover gaan dat ik de SEEC afzet tegen andere merken, elk merk heeft voor en tegen, ook SEEC, maar de gedane investering in tijd en onderzoek wat nodig was om tot de ASC-2 te komen, mag u ruim belonen. Toch een enkel voorbeeld, een bekende blauwe kabel lijkt in gebruik “stiller” te zijn. Daar heeft men gekozen om de kabel zo veel mogelijk vrij van invloeden van buitenaf te maken zonder elektronica. Dat heeft een ander soort geluid tot gevolg. Ik kan moeilijk spreken van een echte voorkeur. Het is alleen maar “anders”.

MERK

EDITORS' CHOICE