REVIEWNuforce

NuForce Icon en NuForce S-1 luidsprekers

Jan de Jeu | 01 oktober 2008 | Fotografie Jan de Jeu | Nuforce

In de afgelopen jaren heb ik kunnen constateren dat de gemiddelde, met name jongere consument, op het gebied van muziekweergave in toenemende mate het gebruiksgemak laat prevaleren over de klankkwaliteit. Als liefhebber van door high-end installatie weergegeven muziek heb ik dat ervaren als een zorgelijke ontwikkeling die mij het ergst deden vrezen voor de verre toekomst. De laatste tijd zijn er echter ontwikkelingen gaande die maken dat ik weer met een wat optimistischer blik vooruit durf te kijken.

Enkele gerenommeerde fabrikanten op dat terrein richten hun blik namelijk inmiddels op de voornoemde bredere groep consumenten door daar specifi eke componenten voor te ontwerpen. Doordat ook in die goedkopere producten de kwaliteitskenmerken van de duurdere componenten wel degelijk tot uitdrukking komen, kan op die manier een nieuwe generatie ervaren dat door een betere kwaliteit de muziekbeleving geïntensiveerd kan worden. Dat soort initiatieven draag ik een warm hart toe.

Het is geen toeval dat ik bij het kiezen van één (of eigenlijk twee) van de eerste producten die speciaal voor die grotere doelgroep - mag ik zeggen de massa - ontworpen zijn, mijn oog laat vallen op NuForce. Dit Amerikaanse bedrijf is nog een relatief jonge mededinger in het high-end circuit. Ze zijn razendsnel bekend geworden door hun innovatieve technologie en hebben internationaal het nodige respect afgedwongen van zowel de concurrentie als de veeleisende highenders. De gebruikte technologie ligt in het verlengde van die van de schakelende digitale versterkers, beter bekend als Klasse-D versterkers. NuForce gebruikt echter een geheel nieuwe, gepatenteerde eigen variant met analoge modulatie. In de nieuwe Icon wordt gebruik gemaakt van dezelfde compromisloze techniek.

Klik hier voor de iPad vriendelijke PDF


EDITORS' CHOICE