REVIEW

Repetities met Erich Leinsdorf

Ferd Op de Coul | 05 mei 2005

Aan het begin van een repetitie met het voortreffelijke orkest van de Süddeutsche Rundfunk Baden-Baden verklaart de Oostenrijks- Amerikaanse dirigent Erich Leinsdorf (1912-1993) tegenover zijn musici, waarom hij een nieuwe samenvattende bewerking heeft gemaakt van de orkestrale gedeelten uit Wagners "Parsifal".

In rehearsal: Erich LeinsdorfHij heeft dat gedaan omdat eerder gemaakte afsluitingen en overgangen tussen de "Vorspiele" en "Aufzüge ", de "Karfreitagszauber" en de finale van het "Bühnenweihfestspiel" onbevredigend waren, onlogisch en dus onbruikbaar. Vandaar deze nieuwe symfonische samenvatting van Leinsdorf.
Dit is een van de interessante statements van deze grote dirigent die, gevormd door grootheden als Toscanini en Walter, zich niettemin tot een volstrekt eigen en superieur vakman heeft ontwikkeld, waarin de dictatoriale en explosieve kanten van Toscanini, noch de zachtmoedige maar vastberaden aanpak van Bruno Walter domineerden.

Erich Leinsdorf – hier op dvd van Arthaus in de serie beroemde dirigenten "In rehearsal" werkt in deze docu behalve aan de Parsifal-muziek aan de Vierde Symfonie in d kl.t van Robert Schumann. Aan het eind van elk repetitie-gedeelte volgt de uitvoering van de ingestudeerde werken, in de Brahms-zaal te Karlsruhe.


Je kunt je natuurlijk afvragen of zo’n min of meer gedetailleerde weergave van repetities door grote dirigenten met een gereputeerd orkest, niet educatief geschikter is voor musici dan voor gewone muziek- liefhebbers als u en ik. Maar ik denk dat Leinsdorf door de wijze waarop hij rustig explicerend waar het bij bepaalde fragmenten om gaat, de ontvankelijkheid van de klinkende resultaten bij zowel vakmensen als toehoorders zeer gunstig beinvloedt. Daarom is dit een wel degelijk boeiende en leerzame introductie tot, in dit geval, Wagners magistrale Parsifal-muziek als Schumanns romantische Vierde Symfonie.

Met zinderende uitvoeringen van beide werken wordt elk van de twee delen van deze documentaire prachtig afgesloten. De dvd wordt gecompleteerd met uitvoerige biografische notities over Leinsdorf en prima toelichtingen over de uitgevoerde composities. Een naar verhouding goede stereo-klank van deze in 1989 gefilmde reportage is een toegevoegde waarde van belang.


Aanvullende informatie:

"In rehearsal: Erich Leinsdorf."
Symfonie-orkest Südwestfunk Baden-Baden.
Wagner: orkestrale gedeelten uit Parsifal en Schumann: Vierde Symfonie.
Arthaus dvd.
PCM Stereo,
Subtitels: D,F,Eng, Sp. 118 min.
Regio code: 0 Cat.nr. 101 153.


EDITORS' CHOICE