NIEUWS

Parks Associates Home Controls: Trends & Opportunities


Redactie AV & Domotica | 23 februari 2008
Automatisering Thuis:
Trends & Mogelijkheden
Een witboek van Parks Associates
Auteur: Bill Ablondi, Directeur Home Systems Research

Colofon
Geautoriseerd door: Bill Ablondi
Uitgever: Parks Associates
© Augustus 2007 Parks Associates
Dallas, Texas 75230
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd in welke vorm en op welke manier dan ook zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
Eigendomsrecht
Parks Associates heeft elke redelijke moeite gedaan om er voor te zorgen dat de inhoud van dit rapport correct is. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele onbedoelde fouten.

Inhoud
1.0    Home Controls: Trends & Mogelijkheden
1.1    Meervoudige wegen in huis
1.2    Verbinding met de PC
1.3    Evolutie van de afstandsbediening
1.4    De kern van de zaak
2.0    Aanhangsel
 

Home Controls: Trends en Mogelijkheden
Om de huidige situatie van de markt van Home Controls en de ontwikkeling ervan te begrijpen, dient deze te worden gezien is de gehele context van home systemen – meervoudige systemen in huis die naar behoefte ook interactief functioneren. Wanneer iemand besluit een systeem in huis te (laten) installeren, een alarmsysteem, home theater of meerkamer audiosysteem, worden ze vaak aangemoedigd dit met nog andere systemen aan te vullen. Bij ons onderzoek naar de gang van zaken rond installateurs stuitten we op dit verschijnsel. Daarom vroegen we de dealers in de USA of het gebruikelijk was dat home theater installaties werden uitgebreid tot grotere home control systemen naarmate een project vorderde. En de dealers rapporteerden dat 30 tot 40% van hun home theater projecten leidden tot home control projecten. Met dat in het achterhoofd begonnen we te begrijpen hoe home control systemen zich zullen ontwikkelen en steeds meer gemeengoed zullen worden.Afbeelding 1 – Besturing van een reeks Home Systems
 

1.1  Meerdere Mogelijkheden in Huis
Aan het einde van 2006 had 10% van de huishoudens in de VS een besturingssysteem voor de verlichting – omschreven als een systeem dat de verlichting bestuurt vanuit een andere kamer, van buitenaf of via het Internet (afbeelding 2). Beveiligings- en home theater systemen zijn veel wijder verbreid dan lichtbesturingen. De verklaring daarvoor is duidelijk: de mogelijkheid om iets te besturen is vaak meer een idee dan een tastbaar product, maar de besturing als onderdeel van een bepaald systeem, bijvoorbeeld licht- of energiebeheer, ontspanning of beveiliging is wel degelijk een tastbaar product. Het in- en uitschakelen van verlichting is een vertrouwde zaak en is een van de populairste toepassingen van elektronica in het hoogste segment van de markt. Het creëren van sfeer of praktische toepassingen, zoals de juiste verlichting bij het kijken naar een film, het activeren van de verlichting bij het oprijden van de oprit, of het inschakelen van de buitenverlichting wanneer er een vreemd geluid wordt gehoord, allemaal bekende toepassingen in de duurdere woningen. De technische vooruitgang heeft het ontwikkelen van dergelijke systemen betaalbaar en betrouwbaar binnen het bereik gebracht. Niet iedereen is zich van deze technieken al bewust en wij denken dat concentratie op bepaalde, begrijpelijke toepassingen in publicaties essentieel is voor een bredere acceptatie van zulke systemen.
 

Percentage Huishoudens met Home Control System in de USAEnergiebeheer is een ander onderwerp dat zich goed leent voor het breder toepassen van een besturingssysteem. De technologie die gebruikers de mogelijkheid geeft het stroomverbruik te volgen en te controleren wordt nu door een aantal fabrikanten geleverd. Apparatuurfabrikanten in Korea en Japan hebben in hun producten besturingen opgenomen waarmee de gebruiker de tijd kan instellen waarop het apparaat moet worden ingeschakeld, dan wel het opgenomen vermogen wordt geregeld. Energieleveranciers in Europa, Azië, Canada en sommige delen van de USA zijn begonnen met het installeren van systemen die de meters automatisch aflezen en, in sommige gevallen, het stroomverbruik regelen. In de USA is energie tot op de dag van vandaag altijd relatief goedkoop geweest. Deze situatie verandert echter in rap tempo en hoewel de acceptatie van energiebesparing via technische functies mag dan slechts langzaam toenemen, het controleren en bewust ermee omgaan zal waarschijnlijk velen aanspreken.
De resultaten van onze National Technology Scan 2007 (een telefonische enquête onder 1000 huishoudens, willekeurig bepaald in de USA in februari 2007) geven aan dat programmeerbare thermostaten in vele huizen zijn geïnstalleerd en 42% van de huishoudens geven aan dat zij minimaal één zo’n thermostaat hebben.
 


Zorgen over de stijgende energiekosten leidden ertoe dat 62% van de huishoudens hun thermostaat op een lagere – bij koelsystemen hogere – temperatuur instelt dan voorheen en 57% gaat over op spaarlampen.
In 24% van de USA huishoudens is een beveiligingssysteem geïnstalleerd en meer dan 40% van de nieuwe huizen heeft zo’n systeem. In het jaarlijks rapport van bouwers en installateurs van beveiligingssystemen over 2006 was te lezen dat 60% van de klanten ook een verbinding maakten met de verlichting en 50% ook nog andere soorten besturingen. Dit gekoppeld aan een trend dat beveiligingsbedrijven steeds meer besturingssystemen van allerlei typen installeren, wijst erop dat een waar paard van Troje aan besturingen onze huizen binnendringt.


1.2 Verbinding met de PC
Het belangrijkste is waarschijnlijk dat via de PC verbonden entertainment systemen, toegang tot breedband verbindingen en on-line informatie, een combinatie in de woonomgeving vormen die gevoelig is voor besturingssystemen. Dat is geen veronderstelling, maar gebaseerd op harde feiten, die worden bevestigd door 10 van de 12 consumentenonderzoeken die we jaarlijks uitvoeren om een statistisch significant te krijgen van koopgedrag, voorkeuren en gebruikspatronen van de consument waar het gaat om digitale systemen, diensten en inhoud.
Mensen die al vroeg aan een thuisnet via het Internet waren begonnen, sluiten inmiddels ook de TV, het stereosysteem en digitale videorecorders (DVR’s) op het netwerk aan. Deze trend lijkt zich door te zetten, waar belangrijke televisienetwerken hun programmering aanpassen en steeds meer programma’s on-line aanbieden. Ook on-line films worden steeds meer aangeboden en het downloaden van muziek begint gemeengoed te worden en het is daarom niet verbazingwekkend dat steeds meer systemen worden verbonden met het thuisnetwerk. Thuisnetwerken groeit uit van op data gebaseerde toepassingen naar entertainment toepassingen naarmate de gebruikers steeds vertrouwder raken met digitale inhoud en het daarover on-line kunnen beschikken aantrekkelijk vinden. Ons onderzoek geeft aan dat in 2006 de Amerikaanse consument ca. $ 2,5 miljard aan on-line materiaal besteedde en we verwachten dat dat in 2010 tot meer dan 15 miljard zal zijn gestegen. De gebruiker zal dat materiaal moeten kanaliseren, verdelen en besturen en zal er aan gewend raken dat het thuisnetwerk zowel hun entertainment- als het opslagsysteem zal besturen.
 
Deze activiteiten zullen ertoe leiden dat ook andere zaken in huis worden geautomatiseerd, zoals sluiten van de gordijnen, doven van de lichten, temperatuurinstelling van de verwarming en activering van beveiligingscamera’s. Zodra gebruikers het thuisnetwerk gebruiken voor meer dan alleen data, zullen de middelen zoals Web services en moderne interfaces het gebruik en de diagnose van apparatuur gemakkelijker maken. Media servers, ook wel Network Attached Storage (N.A.S.) systemen genoemd, zijn al populair in high-end entertainment systemen en naarmate de prijzen zakken zullen ze voor de massa steeds interessanter worden. Deze trend plus de besturing die van bestaande bedrading en sensoren gebruik maakt, gekoppeld aan besturingssystemen van bedrijven als Exceptional Innovation, Homeseer, Lagotek en Superna geven aan dat het thuisnetwerk de ruggegraat gaat vormen voor sturing en besturing van communicatie thuis gaat worden.1.3  Evolutie van de Afstandsbediening
De genoemde trend plus de komst van de universele, programmeerbare afstandsbedieningen van Logitech, Monster Cable en Universal Electronics waarmee een combinatie ontstaat tussen entertainment systemen en algemeen op afstand bediende apparatuur zorgen ervoor dat de gebruiker zich bewust gaat worden van de mogelijkheden en het gemak dat besturingssystemen kunnen bieden. Zulke systemen gebruiken de Z-Wave draadloze communicatie technologie van Zensys.
 


1.4  De Kern van de Zaak
Home Controls zijn slechts één dimensie van een veel groter gebied van thuissystemen waaronder entertainment, beveiliging, energiebeheer, breedband communicatie en data netwerking. Deze andere thuissystemen kunnen de gebruiker aanmoedigen besturingen in huis te installeren wanneer de fabrikanten ervan samenwerken met de leveranciers van zulke systemen en diensten. Technische vooruitgang heeft betaalbare en betrouwbare oplossingen opgeleverd die zowel in bestaande huizen als nieuwbouw toepasbaar is. Dit alles plus de brede toepassing van snelle Internet verbindingen en het gebruik van digitale media creëren een potentiële markt die de toepassing van home controls alleen maar zal stimuleren.
Parks Associates in de USA schat dat de markt voor home control apparatuur en software in 2007 de $ 3,5 miljard zal halen en de $ 6 miljard in 2012. Intelligente besturingen (exclusief beveiliging) zal groeien van bijna $ 600 miljoen in 2007 naar $ 1,5 miljard in 2012, dankzij de snelle groei van moderne entertainment besturing. Universele afstandsbedieningen (URC’s) zijn al een miljardenmarkt in de USA en die populariteit zal alleen maar toenemen en in 2012 om en nabij de $ 2 miljard liggen.
 

2.0 Over de auteur:
Bill Ablondi is een analist van de informatie technologie markt met 25 jaren ervaring in het adviseren van fabrikanten van computer en randapparatuur, software producenten, communicatie services en Internet providers. Hij heeft leiding gegeven aan adviesbureaus en aanverwante consultances voor allerlei toonaangevende bedrijven naast die voor Parks Associates.
Bill startte zijn carrière in informatie technologie als technicus en project ontwikkelaar bij Texas Instruments. Hij heeft een BS graad in chemische techniek van de Rensselaer Polytechnic Institute en een MBA van Columbia University met een accent op management wetenschap en meer speciaal research en financiering van projecten.Specialisaties: Home Systems, Home Controls, Home Security, Integratie, Home Building, Home Building Technology.
Parks Associates is een internationaal erkend markt onderzoek- en adviesbureau, gespecialiseerd in nieuwe technologische producten en diensten. Parks Associates is opgericht in 1986 en genereert onderzoeksgelden voor bedrijven zowel in de Fortune 500 als kleine starters via marktonderzoek, fundamenteel onderzoek, consumentenonderzoek, gericht onderzoek, workshops, seminars voor leidinggevenden en jaarlijkse rapportages.
Het bedrijf heeft ervaring in nieuwe media, digitale entertainment en spelletjes, thuisnetwerken, Internet en televisie, digitale gezondheidszorg, mobiele toepassingen en diensten, consumentenelektronica, home control systemen en beveiliging.
Elk jaar is Parks Associates mede gastheer van conferenties voor leidinggevenden:
CONNECTIONS™ en CONNECTIONS™ Europe in samenwerking met de Consumer Electronics Association (CEA®). Verder produceert Parks Associates de on-line publicatie ‘Industry Insights’ in samenhang met de CONNECTIONS™ Conference serie. Zie ook voor meer informatie:
www.parksassociates.com of www.connectionsconference.com
www.connectionseurope.com of www.connectionsindustryinsights.com

EDITORS' CHOICE