NIEUWS

Lezingen Nationale Dag Domotica & Slim Wonen 2007


Redactie AV & Domotica | 30 november 2007

Op woensdag 21 november organiseerde de Stichting Smart Homes de tweede Nationale Dag Domotica & Slim Wonen. De beurs was een groot succes, met meer dan 2200 geregistreerde bezoekers. Het was hier en daar dan ook flink schuifelen in het Evoluon. In het kader van het beursthema werd gedurende de dag een groot aantal lezingen gegeven over diverse thema’s binnen de domotica. De lezingen vonden gretig aftrek bij het publiek, en het strakke tijdschema veroorzaakte af en toe zelfs enige ‘filevorming’ bij de ingang van de zaal.


foto: Stichting Smart Homes, het Nationale Kenniscentrum voor Domotica & Slim Wonen 

Als redacteur van AV&Domotica.nl bezocht ik een aantal van deze lezingen. Uiteraard om te ontdekken welke ontwikkelingen zich op dit moment afspelen op het gebied van domotica, en meer in het bijzonder om eens te kijken welke rol er voor Audio en Video (AV) is weggelegd binnen de huidige en toekomstige stand van zaken.


In 1800 seconden: Domotica Goed Gedaan

De eerste lezing die ik bijwoonde had als titel: “In 1800 seconden: Domotica Goed Gedaan”.  Spreker was Maarten van der Boon Jr. , bestuurslid van de vakgroepen Domotica System Integrator en ICT bij Uneto-VNI. De ondertitel van zijn betoog was “Technologie: The Sky Is The Limit”. In een helder en vermakelijk verhaal legde hij uit dat die ondertitel weliswaar de onomstotelijke realiteit vertegenwoordigt, maar dat er nog heel wat moet gebeuren om alle neuzen tijdens het bouwproces zodanig één kant op te krijgen, dat het maximale aan functionaliteit bereikt kan worden. Hiervoor is bijvoorbeeld een totaal nieuwe benadering nodig vanuit de installateurs. Zij zullen zich meer en meer moeten gaan aanpassen aan wat de eindgebruiker voor specifieke wensen heeft ten aanzien van de benodigde toepassingen. Zo zal een zorgproject een ander bouwbestek vereisen ten aanzien van domotica dan een woonproject.
 
Uitgangspunt zou overigens steeds de kwaliteit moeten zijn. En die kwaliteit wordt in de perceptie van de eindgebruiker bepaald door de ervaring van de installateur, het eventueel aanwezige keurmerk, en de uiteindelijke tevredenheid. Eindgebruikers maken hun keuze op basis van hun gevoel, en de beeldvorming rond een aangeboden dienst of product speelt daarbij vaak een doorslaggevende rol.

Om de kwaliteit op termijn te borgen zullen de installateurs per project het juiste ‘recept’ moeten vinden, en het proces moeten stroomlijnen om tot het juiste eindresultaat te komen.

Ondanks het feit dat de AV binnen de domotica in deze lezing niet aan de orde kwam kreeg ik wel een goed beeld van specifieke problemen ten aanzien van de aanleg van domotica-installaties. Problemen die ook van invloed kunnen zijn op de manier waarop AV een plek kan krijgen binnen bestaande en toekomstige installaties, maar daarover later meer.

 

Om vooruit te komen moet je vooruit zien

De tweede lezing werd gegeven door John van Vugt, van de firma Hager Tehalit. Aan de hand van een interactieve presentatie schetst hij een beeld van hoe er over vijf jaar een standaardisering zou kunnen worden bereikt om de installatie van een domotica systeem al vanaf de ruwbouw te vergemakkelijken. Hij presenteert een soort ‘vraaggesprek’ met verschillende marktpartijen, van de aannemer via de architect en de installateur naar de professionele eindgebruiker en de consument. Rode draad in zijn verhaal is de noodzaak om via een nieuwe standaard tot een bestemmingsonafhankelijk bouwsysteem te komen, waarbij bouwers en installateurs veel meer dan voorheen moeten samenwerken om kennis en vaardigheden te bundelen.  Bij deze lezing wordt helemaal aan het einde nog even ingegaan op de voordelen van een goede huisinstallatie heeft voor consumenten die hun woning willen automatiseren. Ook het AV aspect komt hierbij kort aan de orde.
 
De conclusie van dit verhaal is komt er in het kort op neer dat het gros van de woningen op dit moment onvoldoende is (en wordt) voorbereid op de aanleg van domotica systemen. 

EDITORS' CHOICE