NIEUWS

Meter-Industrie vertrouwd op KNX

Redactie AV & Domotica | 01 augustus 2007

KNX is nu draadloze standaard voor de verbruiksregistratie van water-, warmte- en gasmeters.

Voor meetinstrumenten in woonhuizen en bedrijfspanden speelt de communicatie, in het bijzonder bij het telelezing van meters voortaan een steeds belangrijkere rol. Bovendien vereist de nieuwe EU-norm “Energie-efficiency in gebouwen” (prEN15232) dat de klant zijn energieverbruik altijd kan inzien en bijsturen. 

Om aan dergelijke eisen economisch te kunnen voldoen, heeft de vereniging met meer dan 1.000 bedrijven vanuit de gas-, warmte- en watermeterfabrikanten (FIGAWA) gepleit voor de inzet van de draadloze oplossing van KNX (KNX RF) als STANDAARD voor domotica- en gebouwsysteemtechniek.

Planners, oprichters en eigenaars van installaties met de mogelijkheid tot het telelezing van meters hebben toenemend last van verschillende communicatietechnieken, protocollen en overdrachtsmedia. Dit is vooral pijnlijk bij uitbreidingen en verbouwingen. De meter-industrie heeft nu duidelijke richtlijnen gedefinieerd met betrekking tot de te gebruiken standaards in woonhuizen en gebouwen. Op basis daarvan is nu een KNX product mogelijk dat zowel beide M-Bus telegrammen (EN13757) als de KNX telegrammen met een enkele ontvanger kan ontvangen.

De norm voor de gebouwsysteemtechniek
KNX is de enige wereldwijd erkende INTERNATIONALE STANDAARD voor domotica- en gebouwsysteemtechniek. Deze voldoet aan de eisen van beide Europese standaards CENELEC EN50090 en CEN EN 13321-1 en tegelijk aan de internationale standaard ISO/IEC 14543-3. KNX definieert draadgebonden (2-draadleiding, powerline, IP/Ethernet) en draadloze communicatie (omroep). In het KNX RF wordt een frequentiebereik van 868 MHz gedefinieerd.

KNX RF is gebaseerd op het ISO-OSI-lagenmodel. De fysieke laag (physical layer) en de verbindingslaag (link layer) zijn op de betreffende delen van de
EN 13757 (M-Bus) afgestemd.

Keuze van het frequentiebereik
Het frequentiebereik 868 MHz tot 870 MHz is in Europa gereserveerd voor de communicatie op korte afstand (short range device – SRD) bij applicaties in
het huis en het is in verschillende banden opgesplitst. Voor KNX meter moet daarom een frequentiebereik gebruikt worden voor de omroep op korte afstand tussen 868 MHz en 870 MHz. Vanwege het bereik in het gebouw zijn frequenties over 1 GHz over het algemeen niet aan te raden. Bij het beschikbare frequentiebereik 2,4 GHz voor de “gebouwomroep” moet er rekening worden gehouden met een extra demping van ca. 15-40 dB tegenover 868 MHz (40 dB demping betekent dat de prestatie op de ontvangstplaats tienduizend keer lager is).

Aanbeveling van commissies
De vereniging met meer dan 1.000 bedrijven vanuit de gas-, warmte- en watermeterfabrikanten FIGAWA adviseert het gebruik van de KNX als internationale standaard voor domotica- en gebouwsysteemtechniek voor alle overdrachtsmedia: draadgebonden (Twisted Pair), stroomnet (Powerline), draadloos (Radio Frequency) en IP.

Met het resultaat wordt duidelijk dat de verschillende gebieden van de industrie, met heel verschillende achtergronden, doelstellingen op de markt en doelgroepen, voortreffelijk hebben samengewerkt ten voordeel van de klanten. Omdat KNX al als standaard stevig gevestigd is, zal de synergie met de verbruiksregistratie verdere opbloei leveren voor het succes van KNX. De eerste KNX meter producten werden al op de ISH 2007 gepresenteerd.

Bron: KNX.org


EDITORS' CHOICE