NIEUWS

Grootste retailer VS kiest blu-ray

Redactie HiFi.nl | 13 februari 2008

(gezien op internet)

Retailer Best Buy gaat Netflix achterna met een voorkeur voor blu-ray. Als pleister op de wond kunnen er nog wel hd-dvd-titels worden besteld. De reactie van het hd-dvd-kamp wijst er op dat men beseft dat het formaat met één been in het graf staat.Klanten hadden de retailer laten weten dat ze graag door Best Buy uit de door het bestaan van twee formaten verwarring geholpen wilden worden, zo staat in Best Buys perbericht te lezen. Met ingang van maart gaat de retailer blu-ray-hardware en -titels dan ook prominent etaleren, wat zoveel wil zeggen als dat er om hd-dvd gevraagd zal moeten worden, en dat als de klant geluk heeft, dit geleverd kan worden.

Van technische voordelen wordt geen gewag gemaakt bij wijze van rechtvaardiging van de keuze voor blu-ray. Best Buy stelt dat de focus op één enkel formaat voordelen biedt op het gebied van productcompatibiliteit en de mogelijkheid om meer titels in huis te hebben. Als hoofdreden voor de beslissing wordt echter genoemd dat blu-ray zich snel aan het ontwikkelen is tot hét geaccepteerde hd-formaat.

Inderdaad lijken de beslissingen ten faveure van blu-ray zich de laatste tijd - met name na het overstag gaan van filmstudio Warner - in steeds rapper tempo aan te dienen. Bij een dergelijke strijd neemt, na iedere beslissing in het voordeel van één van de formaten, de kans immers behoorlijk toe dat ook de volgende beslissing datzelfde formaat nog verder op voorsprong brengt. Op dit moment kan men dan ook wel stellen er een wonder nodig is om hd-dvd van de ondergang te redden.

Dat besef lijkt zo zoetjesaan door te dringen tot het hd-dvd-kamp, dat slechts met een mager doch veelzeggend bericht op de bekendmakingen van Netflix en Best Buy reageerde. Daarin is de volgende zinsnede te lezen: "we hebben lang geloofd dat hd-dvd het beste formaat voor consumenten is" - en dat deze in de verleden tijd is gesteld spreekt boekdelen. Aangezien het onwaarschijnlijk is dat er vanwege de recentelijke ontwikkelingen nog significante endorsements van het hd-dvd-formaat zullen volgen is het wachten op een in klare taal gesteld overlijdensbericht, na een volgende grote partij die zich achter blu-ray schaart.


EDITORS' CHOICE