NIEUWS

Update heffing MP3 spelers

Redactie HiFi.nl | 08 december 2006

(gezien op het Internet)

Kamerfracties verontwaardigd over invoering nulheffing SONT
 
Meerdere Kamerfracties hebben hun verontwaardiging geuit over de ingevoerde nulheffing op mp3-spelers door SONT. De minister komt met maatregelen.

De fracties SP, PvdA, VVD, CDA, PvdV en Groenlinks hebben in het Kamerdebat van donderdagavond hun verontwaardiging geuit over de invoering van de nulheffing. De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) besloot eind november dat er voorlopig geen kopieerheffing betaald hoeft te worden over onder andere mp3-spelers en harddiskrecorders. Wel stelde de voorzitter van SONT een nultarief in op dergelijke apparatuur.

De kamerfracties spreken tijdens het debat allemaal hun ongenoegen uit over de invoering van de nulheffing. Zo vindt de SP dat er voordat een dergelijk besluit genomen wordt er eerst een brede discussie gevoerd moet worden. Voordat dit gebeurd is, zo vindt de partij, moet er sprake zijn van een status quo.

De PvdA concludeert dat de zelfregulering van de betrokken partijen niet werkt. De partij is van mening dat Vonhoff, voorzitter van SONT, in feite alle macht heeft, omdat de partijen het in de praktijk nooit eens worden over besluiten. De voorzitter is in dat geval de aangewezen persoon om knopen door te hakken.

Ook de VVD vindt dat er eerst een uniform Europees besluit moet komen en ziet de urgentie van de heffing daarom niet in. De PvdV is vooral bang dat gebruikers na invoering van de nulheffing straks dubbel auteursrechten gaan betalen.

Onbetrouwbaar
Martijn van Dam van de PvdA merkt tevens op dat er een afspraak was met oud-minister Donner dat er geen heffing zou komen, zolang er nog geen Europese richtlijn bestaat. "De minister kan de voorzitter van de SONT dus niet vertrouwen", aldus Van Dam.

Minister van Justitie Hirsch Ballin vindt dat de voorzitter niet zijn boekje te buiten gegaan is, maar juist tot het uiterste is gegaan om de partijen binnen het bestuur van SONT tot elkaar te brengen.

Wel zegt de minister toe dat er een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zal komen met daarin duidelijkheid over welke voorwerpen vallen onder heffingsregelingen. De verwachting is dat apparaten zoals mp3-spelers en harddiskrecorders niet onder deze lijst worden geschaard. Hiermee is de heffing, na invoering van de maatregel, van de baan. De minister zegt toe de AMvB voor 1 juli 2007, de datum tot wanneer de nulheffing geldt, aan de kamer voor te leggen en zo mogelijk nog dit jaar.

Overwinning
STOBI, FIAR en ICT-Office, die meermaals bezwaar hebben gemaakt tegen de nulheffing en kritiek hebben op de bestaande heffingen op blanco media, roepen inmiddels de overwinning uit. De drie spreken over `het terugdraaien van de nulheffing`, aangezien de minister komt met een Algemene Maatregel van Bestuur. "De brancheorganisaties gaan er van uit dat deze maatregel de nieuwe heffing herroept en toekomstige uitbreiding van heffingen op hardware onmogelijk maakt."

"De drie brancheorganisaties zijn verheugd dat nu erkend wordt dat het bestaande thuiskopiesysteem onduidelijk, onrechtvaardig en oncontroleerbaar is", stellen de brancheorganisaties in een verklaring. "De organisaties zijn blij met deze ontwikkelingen maar wijzen er wel op dat de discussie niet alleen moet gaan over het voorkomen van nieuwe heffingen, maar ook over het afbouwen van bestaande heffingen."

Drm is dubbel
Ook de Consumentenbond is verheugd over het terugdraaien van thuiskopieheffing op mp3-spelers en harddiskrecorders. De Bond denkt echter verder en vindt dat het nu tijd is voor de volgende stap: het terugdraaien van de thuiskopieheffing op blanco cd`s en dvd`s.

In dat debat zal de Consumentenbond pleiten voor het afschaffen van de huidige heffingen als de ontwikkeling met drm wordt doorgezet. "Wij blijven bij de lijn dat consumenten niet dubbel moeten betalen", aldus de Consumentenbond


EDITORS' CHOICE