NIEUWSB&W

Update - Nationale hoortest

Redactie HiFi.nl | 07 januari 2003 | B&W

Update 7 januari 2003

Gisteren 6 januari publiceerden we onderstaande persbericht. Nadat hierover enkele vragen binnenkwamen op de redactie hebben we twee aanvullende vragen voorgelegd aan het KNO-Audiologisch Centrum. Hieronder leest u in vetgedrukte letters de vraag, daaronder cursief de antwoorden welke wij verkregen:

Moet je de test met het linker- of rechteroor doen, of maakt dit niet uit bij het afnemen van de test en het behaalde resultaat?
Bij de telefonische hoortest wordt slechts één oor getest. Uiteraard is het mogelijk om de test twee maal te doen en daarmee beide oren afzonderlijk te meten. Echter, in het algemeen gebruiken mensen hun beste oor om mee te telefoneren en het beste oor geeft een zeer goede indicatie voor de mogelijkheden van het totale gehoor. Verder geldt bij de overgrote meederheid van de mensen met een hoorprobleem, dat het gehoorverlies symetrisch is (beiderzijds eenzelfde verlies).

Speelt de kwaliteit van het telefoontoestel nog een rol bij het afnemen van de test en het behaalde resultaat?
De hoortest meet het zogenaamde spraakverstaan in rumoer. Hierdoor is de test relatief ongevoelig voor de kwaliteit van het telefoontoestel en helemaal niet afhankelijk van een eventuele volumeregelaar. Bij de
ontwikkeling van de hoortest op het VU medisch centrum is gekeken naar het effect van het gebruik van diverse telefoontoestellen. Dit effect bleek te verwaarlozen.

Met dank aan:
ir. Cas Smits,
audioloog
KNO-Audiologisch Centrum
VU medisch centrum


Hieronder leest u alsnog het originele persbericht:

(Ingezonden mededeling)

NVVS-Internetnieuws, info per e-mail over www.nvvs.nl,
DE Nederlandstalige website voor mensen met hoorproblemen
______________________________________________

>Unieke telefonische hoortest van start
>Nationale Hoortest: 0900 - 4 560 123

Een goed gehoor is onontbeerlijk voor de communicatie. Steeds meer mensen echter hebben last van een verminderd gehoor. Het gaat hierbij niet alleen om ouderen maar ook om een groeiende groep jongeren en werkenden. Voor het Audiologisch Centrum van het VU medisch centrum was dit de reden om een Nationale Hoortest te ontwikkelen. AVRO Gezondheid en de Nationale Hoorstichting introduceren in het tv-programma Gezondheidsplein van dinsdag 14 januari a.s. deze telefonische test. Niet eerder konden mensen hun gehoor zelf meten via de telefoon.

>Telefonische test
De Nationale Hoortest is bedoeld om snel en gemakkelijk te achterhalen of iemand goed of slecht hoort. De test is ontwikkeld om mensen thuis de gelegenheid te geven hun gehoor te meten. Het bijzondere van de test is dat er cijfers worden uitgesproken. Daardoor kan de test via een telefoon worden afgenomen. Na het intoetsen van het telefoonnummer 0900 - 4 560 123 (EUR 0,35 pm) krijgt de beller verbinding met een computer. Er wordt gevraagd om de leeftijd en het eigen telefoonnummer in te toetsen en
daarna om het eigen gehoor een cijfer te geven tussen 1 en 9, tussen slecht en uitmuntend. Hierna start de test. De beller krijgt een aantal keren drie cijfers achter elkaar te horen en tegelijkertijd achtergrondruis aangeboden. Elke keer toetst de beller de gehoorde combinatie na de pieptoon in. In het begin is dit eenvoudig, daarna wordt het steeds moeilijker. Vaak zullen de drie cijfers niet allemaal goed worden verstaan. Het is de bedoeling dan de cijfers te raden, zodat altijd drie cijfers worden inge-toetst. Na twintig combinaties wordt de uitslag van de test gegeven. De uitslag kan zijn: goed, onvoldoende of slecht gehoor. De test geeft een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van het gehoor.
Voor nadere informatie zie: http://www.vumc.nl/kno/audiologie/

>Tijdige maatregelen belangrijk
Als de test onvoldoende is, wordt geadviseerd een bezoek te brengen aan de audicien. Bij de audicien kan gratis een wat uitgebreidere test afgenomen worden. Als de uitslag slecht is, wordt geadviseerd contact op
te nemen met de huisarts. De huisarts zorgt vervolgens voor een doorverwijzing naar KNO-arts of Audiologisch Centrum.
Jan de Laat, hoofd Audiologisch Centrum van het LUMC te Leiden, is adviseur van de Nationale Hoorstichting. Het belang van het nemen van tijdige maatregelen wordt volgens hem door velen onderschat. "Ik krijg dagelijks mensen op mijn spreekuur die het jammer vinden dat ze niet eerder aandacht aan hun gehoor hebben besteed. In principe zou iedereen die ouder is dan 55 jaar zich moeten laten screenen. Er is tegenwoordig, dankzij de moderne hoortoestellen, heel veel te doen aan de verbetering van het gehoor. Mensen beseffen nog te weinig hoezeer ze hun leven kunnen veraangenamen door tijdig maatregelen te nemen."

MERK

EDITORS' CHOICE