NIEUWS

Rare jongens, die audiofielen (column)

Redactie HiFi.nl | 02 november 2001

In de theorie van de Amerikaanse psycholoog Abraham Harold Maslow, een van de meest invloedrijke pioniers van de humanistische psychologie, speelt de hiërarchie van behoeftebevredigingen en van een rangorde van overheersende motieven en waarden een grote rol. Hij gaat er van uit dat in de eerste plaats de biologische behoeften bevredigd dienen te worden. Pas dan ontstaat er de behoefte aan veiligheid, gevolgd door die aan saamhorigheid, waarna achtereenvolgens liefde, zelfrespect en tenslotte zelfverwerkelijking en esthetische en creatieve mogelijkheden volgen. Maar geldt dit daadwerkelijk voor alle mensen of zijn er ook uitzonderingen. Hoe zit dat bijvoorbeeld met de audiofielen onder ons?

Jan de Jeu combineert in deze column wederom hobby en beroep... Of was het andersom?

Klik hier voor de volledige column.


EDITORS' CHOICE