ARTIKEL

Inregelen en praktische tips

René van Es | 22 april 2004

Inregelen op een muzieksysteem

Een subwoofer inregelen kan het beste op het gehoor geschieden. Meten in een ruimte met lage frequenties kan een hulpje zijn, echter de metingen worden verstoord door reflecties, resonanties en staande golven. Een subwoofer behoort ondersteunend te zijn en niet te overheersen. Gebruik muziek die u goed kent met een flinke dosis laag. Regel de fase zodanig dat u de maximale hoeveelheid laag hoort. De kantelfrequentie stelt u in op het punt waar u denkt dat de hoofdluidsprekers stoppen en ondersteuning nodig hebben. Stel nu het volume zo in dat u de sub net niet hoort. Maar merk op dat als u de sub echt uitzet, het geluidsbeeld laag mist en ruimte informatie. Het instellen gaat het eenvoudigste van hard naar zacht. Langzaam het volume verhogen is veel lastiger. Het is niet onrealistisch om te veronderstellen dat het ongeveer een maand kost om de sub goed te krijgen als u geen ervaring heeft met het opstellen. U zult merken dat u hem steeds zachter gaat zetten tot de sub “ademt” in de ruimte. Fase en frequentie regelaars helpen om de ideale instelling te verkrijgen.

Klik hier voor een vergrote afbeelding


Praktische tips

Tot slot een aantal praktische tips waar u op kunt letten bij aanschaf of plaatsing van een subwoofer:

 • Neem indien mogelijk een subwoofer waarvan het conus materiaal overeenstemt met het conusmateriaal van de hoofdluidsprekers. Op die manier kan de klankkleur inde hand gehouden worden.
 • Vraag aan de leverancier van de hoofdluidsprekers hoe steil die afvallen in het laag. Kies liefst een sub die filtert het een zelfde helling aan de bovenkant. Dus valt uw speaker bijvoorbeeld op natuurlijke wijze 12 dB/octaaf af vanaf 60 Hertz, dan moet de sub ook 12 dB/octaaf filteren boven de 60 Hertz.
 • Neem een subwoofer als serieus onderdeel op in de set en probeer hem thuis uit voor tot aanschaf over te gaan. Een slecht te integreren sub doet meer kwaad dan goed.
 • Hou rekening met de plaats waar de sub moet komen. Hebt u er wel plaats voor?
 • Verwacht geen wonderen. Uw hoofdluidsprekers worden niet beter door de toevoeging van een sub. Wel gaat de totale geluidskwaliteit en in het bijzonder de natuurlijkheid omhoog.
 • Een kabel voor de subwoofer moet van enige kwaliteit zijn, maar het is onzin honderden euro’s daarvoor uit te geven. Immers, lucht, ruimte en 3D beeld tellen niet mee. Verschillen zijn wel waarneembaar in de vorm van detail en transparantie in de basweergave.
 • Sommige subwoofers, voornamelijk de goedkopere types, hebben een naar bijeffect als ze worden aangesloten via de stereo lijningang. Vaak zit achter de lijningang niet meer dan een simpel netwerkje bestaande uit twee weerstanden. De kanaalscheiding van het audiosysteem kan worden aangetast door de te lage ingangimpedantie van dat netwerkje in de sub ten opzichte van de ingang van de eindversterker. Hoe hoger de ingangimpedantie is hoe beter, of gebruik een voorversterker met gebufferde uitgangen.
 • Bij een groot systeem hoort een grote subwoofer. Het is zinloos om hoofdluidsprekers met 25 of 30 cm woofers aan te vullen met een sub van 30x30x30 cm. U krijgt dan alleen méér laag en geen dieper laag.
 • Neem als het enigszins kan een subwoofer van hetzelfde merk en dezelfde serie als uw hoofdluidsprekers. Wijk daar alleen vanaf als u echt meer kwaliteit haalt uit een vreemd merk binnen de opstelling.
 • Maak niet de fout een goedkope subwoofer aan te schaffen ter aanvulling van een duur systeem. Een passende subwoofer kost ruwweg net zo veel als één van uw hoofdluidsprekers.
 • Zet de sub niet te hard. Ook al kostte hij veel geld, ga er niet naar luisteren maar laat hem “mee ademen”.
 • Door een subwoofer express uit fase te zetten en zorgvuldig af te regelen zijn staande golven te onderdrukken. Immers de bas van de hoofdluidsprekers wordt nu verzwakt door de tegenwerkende subwoofer.

Noot van de redactie

Het is de bedoeling geweest met het bovenstaande zo compleet mogelijk te zijn. De tekst is bestemd om een lezer die geen ervaring heeft met het kiezen en aansluiten van subwoofers, inzicht te geven in de mogelijkheden en begrippen. Aanvullingen, suggesties en opmerkingen gericht aan de auteur zijn van harte welkom en zullen waar mogelijk in de tekst worden verwerkt.


EDITORS' CHOICE