ARTIKEL

Gelijke hoogte

Patrick van den Bergh | 11 februari 2004

Gelijke hoogte

Elke speaker heeft een bepaald afstraalgedrag, dat een bepaalde ideale luisterafstand vraagt. Bij elke speaker kan deze waarde anders zijn, doordat de baffle, de behuizing, gebruikte drivers en filters verschillen. Allen zijn ze geoptimaliseerd voor een vaste luisterplek zowel in de lengte alsook in de hoogte. Om binnen een stereo-opstelling de balans tussen beide speakers te vinden om zo een zo’n ruimtelijke en evenwichtig als mogelijk projectie van het geluidsbeeld te krijgen, plaatst men beide speakers op dezelfde hoogte alsook op dezelfde luisterafstand. Differentiatie leidt wederom tot verstoring van het evenwicht en daarmee ook tot verstoring van het ideaal. Plaatsing op 180 graden of 360 graden doet hieraan geen afbreuk, alle speakers dienen op gelijke hoogte geplaatst te worden ten opzichte van de luisterplek om een zo evenwichtig mogelijk geluidsbeeld te behouden.

Win een set Celestion AVF302  twv 1150 euro!Vanuit een cinema-opstelling of volgens de voorschriften van Dolby wordt aangeraden om de surrounds tot op zekere hoogte boven de luisterplek te hangen. Deze adviezen herinneren ons nog aan het Dolby Surround/Dolby ProLogic tijdperk. Ook een cinema hanteert veelal deze opstelling, dus waarom een HT/multichannel opstelling dan niet? Simpelweg omdat de gelijkheid van alle kanalen deze opstelling overbodig maken. Hoogteverschillen in het geluidsbeeld behoren simpelweg in de opname te zitten zoals ze ook vaak doen. Met de discrete formaten als Dolby Digital en DTS is het vrij gemakkelijk om thuis een betere en echt holgrafische weergave te realiseren dan je tegenkomt in de cinema. Waarom dan nog langer de regels van de cinema wat betreft opstelling hanteren?

Men is tegenwoordig bezig om ook hoogte-informatie middels een matrix-codering toe te voegen aan een surround track. Weergave geschiedt dan middels een discreet geplaatste speaker in de hoogte wanneer de gebruikte AV-receiver, AV-versterker of surround processor over de benodigde decoders beschikt. Aangezien dit nog geen standaard is, ga ik er verder ook niet op in en blijft vooralsnog de regel gelijke hoogte voor mij overeind.


EDITORS' CHOICE