ARTIKEL

Het maken van opnames

In de loop van de 10-jarige samenwerking heeft Baileo meer dan 50 (vijftig) cd`s geproduceerd. Dat is ruim 5 cd`s per jaar. Voor Baileo houdt produceren echt alles in. Het begint bij het idee voor een cd productie. Dan worden de muziekstukken geselecteerd en de muzikanten aangeschreven. Op basis van deze twee gaat Frits aan het werk om de partituren en arrangementen te schrijven. Dan moet er studioruimte worden gehuurd met de nodige technici. Vooral aan de technici stelt Baileo hoge eisen opdat de opnamen zo worden als Frits en Jeroen ze voor ogen hebben.

Logistiek moet alles kloppen zodat op de opnamedagen iedereen niet alleen aanwezig is, maar ook de muziekstukken kent. Staat de muziek eenmaal op band – of harddisk – dan volgt het afmixen en masteren. Onder de hand zijn er foto’s voor de hoes gemaakt en is er ruimte in de drukkerij gereserveerd om de hoesjes te drukken. Is ook de master klaar en naar wens dan kan die naar de cd perserij. Als de cd schijfjes in de hoesjes zijn gestopt is het product dan eindelijk klaar. Wat hier in een paar regels wordt opgesomd duurt in de praktijk toch wel iets langer. En dit doen de heren dus zo’n vijf maal per jaar naast al hun overige bezigheden.


Met het op de plank hebben liggen van een aantal dozen met cd`s is wel het cd productieproces af, maar dan komt de marketing pas echt om de hoek kijken. Het doel is om de cd`s aan de man te brengen en dat doet Baileo ook weer zelf of een deel van de oplage wordt door de opdrachtgever gelijk afgenomen zoals in geval van de serie “Doelen Lente Hifi Show”  cd`s waar de show organisatie dat doet. Andere cd`s worden via de website verkocht in binnen- en buitenland. Een ander belangrijk verkoopmiddel dat door Baileo wordt gebruikt is de theatertour.

Ter promotie van de cd organiseert Baileo zelf – wat anders? – de tournee. Dit betekent ook weer muzikanten regelen voor de bewuste dagen, de theaters boeken en de verdere logistiek regelen die erbij hoort. Wat de verkoop methode ook is, overal moet de administratie van worden bijgehouden net als van het hele productie proces dat aan de verkoop vooraf ging. En die administratie doe je niet even op een zondagmiddag.

Dit zijn de consequenties als je ervoor kiest om niet af te wachten, maar zelf de touwtjes in handen te nemen. Maar, Baileo hoeft niet te scoren voor de Marketing Manager! Het verbluffende is dat met de methode die Baileo volgt het rendement van de cd verkoop veel hoger is dan van ‘grote namen’.
Om het rendement nog verder te vergroten is internet een grote hulp. Internet komt Baileo op diverse terreinen te hulp. Allereerst is er de mogelijkheid om te flex-werken. Een gedeelde iDisk maakt veel gegevens toegankelijk voor iedereen die ze nodig heeft. Dus geen kantoor en reistijden, maar 24/7 toegang tot de bedrijfsgegevens. Dan is er iTunes. Het is Baileo gelukt, en dit is echt heel uniek, om als klein bedrijf al hun muziek op iTunes onder te brengen. Volgens ‘insiders’ zou dit enkel kunnen via een extern portaal. Baileo laat weer zien dat het ook anders kan en de rechten toch keurig op hun plaats komen. Dit project kostte weer een enorme berg papierwerk, maar aanhouders als Jeroen en Frits zijn is ook dit gelukt en helemaal zelfstandig.

Een verdere ontwikkeling die met internet is verbonden en waar Baileo graag gebruik van maakt is het remote opnemen van  een track voor een cd. Zo kan met behulp van internet bassist Jimmy Haslip eenvoudig een deel van het op te nemen nummer via de iDisk ophalen en het meenemen naar een studio bij hem in de buurt in Los Angeles. Daar in alle rust en ook nog eens geholpen door de 9 uur tijdsverschil kan hij zijn partituur inspelen en dan weer via de iDisk aan de heren in Nederland aanbieden. Dit werkt extra goed op deze manier omdat Frits en Jeroen en  de Amerikaanse bassist  elkaar over en weer goed kennen en ze van elkaar weten wat er verlangd wordt.


EDITORS' CHOICE