TIP

Het onderhoud van een geluidsinstallatie

Een geluidsinstallatie is meestal niet goedkoop. Het is dus van belang om de audio apparatuur goed te onderhouden. Maar in sommige gevallen kan een falende audio installatie zelfs voor gevaarlijke situaties zorgen. Bijvoorbeeld als de geluidsinstallatie ook dienst doet als installatie voor ontruimingen. Of er ontstaan lange rijen voor de kassa omdat het systeem die de omroepen verzorgt hapert of volledig uitgevallen is. Het zijn zomaar voorbeelden van situaties die zich voor kunnen doen zonder goed onderhoud van een geluidsinstallatie. Soms is de dienstverlening helemaal niet meer mogelijk, omdat anderen geen geluid meer kunnen horen.

Externe bijdrage  dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van HIFI.NL

Levensduur van de installatie

Het is dus belangrijk dat de geluidsinstallatie regelmatig onderhouden en getest wordt. In sommige gevallen is het niet wenselijk dat het systeem op enig moment mankementen zal vertonen. Denk bijvoorbeeld aan de ontruimingsinstallatie. Wanneer het systeem het af laat weten, zal snel duidelijk worden dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Toch kan in ieder systeem een keer storing voorkomen, hoe goed onderhouden ook. Het is mogelijk storingen tot een minimum te beperken. Goed onderhoud is dan zeer belangrijk. Want ook de levensduur van het geluidssysteem wordt op deze manier goed gewaarborgd. Zo is het te voorkomen dat er een kostbare reparatie moet worden uitgevoerd, of dat er zelfs een heel nieuw systeem moet worden aangeschaft.

Regelmatig onderhoud uitvoeren

Voor de meeste installaties is het nodig om regelmatig onderhoud uit te laten voeren. De beste manier om een geluidsinstallatie aan te pakken, is door in ieder geval ieder jaar het systeem te testen en waar nodig reparaties aan te passen. Zo is het mogelijk de levensduur van de apparatuur met een paar jaar te verlengen. Door regelmatig onderhoud te plegen, is het ook mogelijk te voorkomen dat er zich storingen voor zullen doen. Hoe vaak onderhoud noodzakelijk is, verschilt per installatie en de toepassing van het systeem. Wordt het systeem regelmatig gebruikt, dan is het belangrijk regelmatig onderhoud uit te voeren. Het is raadzaam om een checklist te maken (er zijn online tools/software hiervoor), of een overzicht bij te houden, waarbij je eenvoudig kan zien wat, wanneer en hoe het onderhoud is uitgevoerd.

Gaat het om een ontruimingsinstallatie, dal zal deze niet vaak gebruikt worden. Toch is het belangrijk het systeem regelmatig te testen, omdat er anders zich ongebruikelijke situaties voor kunnen doen.

Onderhoud

Er zijn verschillende soorten onderhoud, afhankelijk van de installatie. Bij onderhoud aan installaties waar er sprake is van gesproken woord, worden de verschillende onderdelen regelmatig getest. Denk aan de versterke, processor en accu. De werking en de verstaanbaarheid van de luidsprekers zijn in de meeste gevallen essentieel. Deze moeten dan ook middels een audit worden nagelopen.

Bij een omroepsysteem is deze vaak samengesteld aan de hand van een mixer, bediening en centrale apparatuur. Het is belangrijk dat de microfoons en luidsprekers goed werken. Deze twee onderdelen staan immers centraal in het systeem.

Een intercomsysteem moet altijd correct werken. Daarom moet deze op periodieke tijden (bijvoorbeeld eens in de paar maand) getest worden. Jaarlijks onderhoud is nodig. Daarbij moet vooral de montage en ophanging van het systeem gecontroleerd worden.

Wanneer er sprake is van een ringleidingssysteem, moet er ook gekeken worden naar de veldsterkte. Aan de spanning van het veld zijn bepaalde normen gebonden. Daarnaast worden alle onderdelen getest en is het belangrijk om te kijken of de manier waarop dit systeem is toegepast, nog wel past bij de huidige manier waarop het pand is ingedeeld.

Ten slotte: geluidsinstallaties zijn zeer vatbaar voor storingen. Storing in centrale apparatuur zoals versterkers en mengtafels komen regelmatig voor. Het is dan ook belangrijk om de luidsprekers regelmatig te testen.


EDITORS' CHOICE