TIP

Single with a Twist


Redactie HiFi.nl | 27 september 2007

De meeste hedendaagse luidsprekers hebben zogeheten bi-wire aansluitingen die af-fabriek van `links` zijn voorzien zodat men ze met een enkelvoudige luidsprekerkabel kan aansluiten.

Nu hebben wij de voordelen van betere kwaliteit links oftewel draadbrugjes in een eerdere weektip besproken maar deze week gaan we nog een stapje verder. Ten eerste is het natuurlijk mogelijk om de fase en return (plus & min) polen van de single-wire kabel ofwel op de laag/mid knoppen of de hoogfrequent knoppen aan te sluiten. Dat zal een verschillend klankmatig resultaat opleveren omdat in het eerste geval de hoogfrequent-sectie via de brugjes en in het tweede geval de laagfrequent sectie via die extra verbinding zal worden aangestuurd (waarmee nogmaals de waarde van goede draadbrugjes wordt onderstreept).


Zo dus niet! Het is beter de om bv. de plus (rood) in dit geval op de HF-aansluiting (rechtsboven) te koppelen.

Er is echter een derde methode om de twee polen van een single-wire kabel op de vier gebrugde bi-wire knoppen aan te sluiten, namelijk met de plus-pool direct aan de hoogfrequent plus-knop en de min-pool direct aan de laagfrequent min-knop. Met deze aansluitmethode krijgt de hoogfrequent-sectie een zo zuiver mogelijk signaal aangeleverd en is de min-pool van de laagfrequentsectie zo direct mogelijk aan de versterker gekoppeld. Deze aansluitmethode is in bepaalde gevallen zelfs te prefereren boven bi-wiring, met name bij weergevers van Harbeth, enkele Spendors uit de SP-serie en de roemruchte BBC LS 3/5a maar ook bij moderne ontwerpen is het mogelijk dat deze aansluitmethode voor een meer coherente en gearticuleerde weergave zorgt. Happy Wiring!


N.B.: zorg ervoor dat het omsteken van de pluggen of spades gebeurt met een uitgeschakelde versterker en let EXTRA goed op de `+` en `-` aanduidingen, met name bij vertikaal geplaatste knoppen, om kortsluiting te voorkomen. In het geval van het ontbreken van een rood/zwart kleurcodering kan er worden gelet op de lettercodering, waarbij de pluspool (rood) van de luidsprekerkabel voor deze aansluitmethode dus met de HF+ knop en de minpool (zwart/blauw) aan de LF- knop wordt verbonden.

EDITORS' CHOICE