REVIEW

Hans Deutsch Lightstyle 2 MKII

Ruud Jonker | 20 oktober 2013 | Fotografie Fabrikant

Van tijd tot tijd komen er producten op de markt en in de luisterruimte, die ontworpen zijn vanuit een theoretisch denkkader dat haaks staat op gangbare opvattingen. Dat geldt ook enigszins voor de luidsprekers van HDL Acoustics.

De markt neigt momenteel naar lineair klinkende en zo neutraal mogelijke weergevers, waarbij vaak meer gemeten dan geluisterd wordt. Het geluid van de HD Lightstyle 2 MKII is net even anders, althans als je deze weergevers zonder nadenken op een standaard versterker aansluit. Wellicht afwijkend van de huidige mainstream, maar daarom interessant voor een groep muziekliefhebbers die zoeken naar een iets ander geluid dat natuurlijker en realistischer kan zijn.

Uit Music Emotion - Mei 2013

HDL richt zich duidelijk op de liefhebbers van muziek en zet vraagtekens bij een aantal ontwikkelingen die zichtbaar werden in de geluidsopname- en weergavetechniek. Zo noemt hij de meersporentechniek, die vaak leidt tot faseproblemen en de weergave-elektronica met toonregelingen en andere 'schnick- schnack' . Hij ziet het liefst eenvoudige schakelingen die discreet opgebouwd zijn en simpele opnametechnieken met twee microfoons. Aan de kant van de luidsprekers gaat hij niet mee met de huidige trend om elke resonantie uit te bannen en te streven naar een zo lineair mogelijke frequentiecurve. Volgens Hans kun je dan geen onderscheid maken tussen 'fehlresonanzen' en 'klangresonanzen'. "Zonder resonantie heb je geen klank", aldus Deutsch.

Dat laatste refereert aan een discussie die al jarenlang wordt gevoerd. De specifieke klank van muziekinstrumenten ontstaat namelijk door een sterktepatroon van harmonischen en resonanties. Resonanties versterken bepaalde boventonen. Boventonen kunnen harmonisch zijn (even ten opzichte van de grondtoon, of oneven). Bij muziekinstrumenten heb je dus inderdaad zonder resonanties geen klank. Een luidspreker dient alleen de klank weer te geven die aangereikt wordt vanuit de opname. Het hele spectrum aan harmonischen dat een instrument biedt, wordt door de luidspreker simpelweg doorgegeven naar de luisteraar. Idealiter mag een luidspreker zelf geen resonanties hebben en toevoegen aan de weergegeven spraak of muziek. Zo'n luidspreker kleurt dan niet het geluid.

Klik hier voor de iPad vriendelijke PDF


EDITORS' CHOICE