MERK

Importeurs


Dealers

Over AH!

Stroomvoorziening en alles wat daarmee samenhangt is de laatste jaren een hot item in de audio wereld. Daarbij gaat het niet alleen om het bestrijden van de verontreiniging die via het stroomnet de woning binnenkomt en op die wijze uiteindelijk de kwaliteit van het geluidssignaal negatief kan beïnvloeden. Juist in de laatste meters die de stroom moet overbruggen vanaf de wandcontactdoos of verdeeldoos naar een component kan er veel gewonnen worden. Het aanbod van netkabels die specifiek ontworpen zijn om de stroom dat laatste stukje in zo optimaal mogelijke toestand te transporteren is dan ook groot. Kabels die niet alleen elk hun eigen klanksignatuur en opbouw, maar ook elk hun eigen prijs hebben.

Nieuws