ARTIKELNAD

Klasse D


Max Delissen | 14 april 2015 | NAD

Bij de ontwikkeling van Bluesound is ook vrij nadrukkelijk gekozen voor een vormgeving die afwijkt van de traditionele 43-cm hifi-componenten. Er lijkt sowieso een afname plaats te vinden van de verkoop van ‘klassieke’ hifi-componenten. Daarom stel ik de vraag hoe daar bij NAD en Bluesound tegenaan gekeken wordt. “Dat is een interessante observatie,” zegt Greg Stidsen. “Wij volgen de marktontwikkelingen natuurlijk op de voet, en we zien ook een verschuiving naar kleinere en minder traditioneel vormgegeven behuizingen. Het bijzondere is dat deze ontwikkeling gelijk oploopt met de ontwikkeling van compactere versterkerschakelingen. Voor een Klasse D versterker heb je nu eenmaal niet zo’n grote behuizing nodig. Wij zetten daar ook steeds meer op in. Zoals je weet passen we sinds kort, binnen onze eigen ontwerpen, in licentie de nieuwste N- Core schakeling van jullie Nederlandse merk Hypex toe. Wij vinden Klasse D op dit moment zonder meer even goed als Klasse AB. Sterker nog, wij denken dat we aan de Klasse AB schakeling niet zo heel veel meer kunnen verbeteren, terwijl we met Klasse D pas aan het begin staan van wat er allemaal nog mogelijk is. Bovendien past Klasse D beter bij de huidige muziekbronnen. Mensen gebruiken steeds minder analoge afspeelapparatuur, en hebben dientengevolge steeds meer digitale inputs op hun versterkers nodig. Dat is gemakkelijker bij Klasse D schakelingen, en die zul je dan ook in steeds meer NAD apparatuur gaan tegenkomen, zoals onze Classic-serie.”Digitale Inputs 
Die opmerking over digitale inputs leidt mijns inziens meteen tot de vraag hoe er bij NAD wordt gekeken naar die digitale inputs. Steeds meer apparaten (zoals Smart-TV’s, game-consoles, mediaboxen voor digitale televisie en bijvoorbeeld ook de eigen Node van Bluesound) hebben alleen nog maar een optische uitgang, maar de beschikbaarheid van optische ingangen op versterkers en receivers lijkt daar - niet alleen bij NAD overigens - geen gelijke tred mee te houden. “Tsja,” zegt Greg Stidsen. “Dat is ook een interessant vraagstuk. Aan de ene kant weten we dat de consument graag optische inputs wil, maar aan de andere kant krijgen we van onze distributeurs de vraag om meer coaxiale inputs. Het dilemma waar we nu tegenaan lopen komt er eigenlijk op neer in hoeverre we bereid zijn om ‘audiofiele’ vooroordelen de toepassing van nieuwe ontwikkelingen in de weg te laten zitten. De oplossing zal waarschijnlijk vooral praktisch zijn. Als er bij de eindgebruiker meer behoefte is aan optisch, dan is dat een duidelijke zaak. Bovendien is het, om technische redenen, vaak ook gewoon veel verstandiger om optische verbindingen te gebruiken omdat die van nature galvanisch geïsoleerd zijn. En hoe minder vervorming en storing we via de afscherming van elektrische digitale verbindingen in onze apparaten binnen krijgen hoe 
beter.” 

MERK

EDITORS' CHOICE