NIEUWS

KNX SmartMetering


Redactie AV & Domotica | 15 september 2009
(Ingezonden mededeling)

De organisaties Figawa, KNX en ZVEI hebben voor het eerst een gezamenlijke ‘smart metering systeemspecificatie’ gepubliceerd.

Hiermee is een akkoord over een gemeenschappelijke standaard voor communicatie van slimme energiemeters binnen handbereik. Het gaat om een systeemspecificatie (Open Metering System - OMS) die naast open ook fabrikantonafhankelijk en inter-operatief is. Deze in gezamenlijkheid opgestelde specificatie is nu als voorstel voor een nieuw Europees CEN werkartikel voorgelegd, zodat neutrale certificatie om compatibiliteit wordt gegarandeerd.

Met dit ‘Open Metering System’ wilden de fabrikantenassociaties Figawa, KNX en ZVEI zorgen voor meer openheid, onafhankelijkheid gekoppeld aan een inter-operatief toestel- en interfacedefinitie. Tot op heden is deze zogenoemde Open Metering System Specification ook de enige systeemdefinitie in Europa waarbij een uniforme aanpak van alle media bij verbruiksmeters van elektriciteit, gas, warmte en water, inclusief sub-metering, centraal staat. De specificaties van het Open Metering System (OMS) worden momenteel door de European Committee for Standardisation (CEN) als voorstel voor een nieuw Europees werkartikel TC 294 onderzocht. De OMS specificatie is beschikbaar op internet onder www.openmetering.org

Sinds mei 2007 hebben verschillende werkgroepen van het Open Metering initiatief het gebruik van bestaande standaards gecontroleerd en aanvullingen of concretiseringen waar nodig gedefinieerd. Voor de gegevensoverdracht tussen de feitelijke meters en het punt waar de gegevens worden verzameld, de MUC – gedefinieerd als primaire communicatie – werd uitsluitend EN 13757 als standaard aangehouden. Deze standaard legt de M-Bus als fysieke interface (wired en wireless) en als gegevensprotocol vast. De EN 13757 is volledig in overeenstemming met de KNX standaard. De communicatie op afstand is als internet standaard vastgelegd. Gegevensoverdracht is mogelijk via een DSL-aansluiting in het gebouw, via mobiele telefoonnetwerken zoals GPRS of via PLC technologie op het openbare stroomnet.

Voor de gedetailleerde visualisatie (visualisatie van verbruikgegevens), de verbinding met het gebouwenautomatiseringssysteem bij de eindgebruiker en de toekomstige diensten zoals tarief- en lastbeheer, wordt de wereldwijd geaccepteerde standaard KNX (ISO/IEC 14543) toegepast. Tijdens het vastleggen van de specificaties hield men rekening met alle internationale belangen, omdat smart metering een functionaliteit is die in heel Europa moet worden geharmoniseerd. Voor dit doel ontstond een samenwerking met KEMA, zodat voor Nederland de specificaties in overeenstemming werden gebracht met de Nederlandse regelgeving NTA 8130/DSMR.

Als belangrijk onderdeel om intelligente bemeteringsystemen laagdrempelig te maken, hield men bij de normering ook rekening met de vereisten in het kader van gegevensbeveiliging en gegevenstoegang. Inmiddels heeft de Open Metering System groep al diverse, volgende stappen voor de implementatie van de standaard gezet. De belangrijkste is het inroepen van een neutrale instantie die binnenkort een certificatiesysteem zal opzetten om de compatibiliteit van alle toestellen in de praktijk, zoals vastgelegd in de OMS-specificaties, te verzekeren.
Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de volgende contactpersonen:
Dr Norbert Burger, Figawa – Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach e.V., Cologne, drburger@figawa.de Heinz Lux, KNX Association, Brussels, heinz.lux@knx.org Peter Krapp, ZVEI – Zentralverband der Elektronindustrie e.V., Frankfurt am Main, krapp@zvei.org


Figawa

Figawa – een associatie van bedrijven uit de gas- en waterindustrie – vertegenwoordigt fabrikanten en dienstencentra betrokken in gas- en watervoorziening, op zowel Europees, als op nationaal niveau. Figawa beschouwt zichzelf als de onafhankelijke technische en wetenschappelijke vertegenwoordiging voor zijn leden en gaat prat op kwaliteitsgarantie, onderzoek en ontwikkeling. Naast de fundamentele bescherming- en veiligheidsregelgeving zoals voorzien in de wetgeving, worden bijkomende technische reguleringen op het vlak van water en gas door experts autonoom bewerkstelligd en uitgegeven. Figawa is vertegenwoordigd in nationale - (DVGW, DIN, DKE) en internationale standaardisatiecommissies (CEN, CLC, ISO) en neemt actief deel aan het ontwerpen van technische standaards op Europees niveau.


KNX

KNX Associatie is de oprichter en eigenaar van de KNX technologie - de wereldwijd enige open Standaard voor alle toepassingen voor de huis- en gebouwenautomatisering. Dit gaat om zowel de besturing van gebouwgebonden installaties, zoals verlichting, zonwering, verwarming, ventilatie, airconditioning, beveiliging, persoonlijke alarmering, watercontrole, energiebeheer en energiemeters, telecommunicatie, maar ook om consumentenelektronica. KNX is een fabrikant- en productonafhankelijk protocol met een eigen softwaretool (ETS) voor ingebruiksstelling. Het protocol kent een volledige serie van transmissiemedia (TP, PL, RF en IP) en een hele serie configuratiemodi (system and easy mode). KNX is erkend als Europese standaard (CENELEC EN 50090 en CEN EN 13321-1), Internationale standaard (ISO/IEC 14543-3), Chinese standaard (GB/Z 20965) en US standaard (ANSI/ASHRAE 135). Deze standaarden zijn gebaseerd op meer dan 19 jaar ervaring in de markt, de voorgangers EIB, EHS en BatiBUS inbegrepen. Meer dan 170 bedrijven wereldwijd zijn lid van de vereniging en bieden bijna 7000 KNX gecertificeerde productgroepen in hun catalogi aan. KNX Associatie heeft met meer dan 30.000 installatiebedrijven partnerovereenkomsten in 80 landen.

Voor meer informatie zie ook:
www.knx.org / www.knx-professionals.nl

EDITORS' CHOICE